Jürgen Lodemann liest

Lesung Juergen Lodemann 12.06.13k

aus seiner Novelle Fessenheim

Stadtteilzentrum Vauban, Döblinplatz 1
Mittwoch 12. Juni 2013, 20 Uhr.

VS Baden-Württemberg